Home Uncategorized Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin të këndoj?

Çduhet të bësh kur e dëgjon gjelin apo gomarin të këndoj?

Kur dëgjoni gjelin apo gomarin natën!

Nga Ebu Hurejrah – Allahu qoftë i kënaqur prej tij – përcillet se Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

“Kur të dëgjoni gjelin që këndon natën, kërkojini Allahut prej të mirave të Tij dhe shpresoni prej Tij, sepse ai (gjeli) ka parë engjëll.

E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej she’jtanit, sepse ai ka parë shej’tan.” E nëse dëgjoni pëllitjen e gomarit natën, kërkojini mbrojtje Allahut prej shej’tanit, sepse ai ka parë she’jtan.”

“Sahihah” (3183)